Skip links

Tegninger og manualer

  • Tegninger fra 1987 stammer fra installering af centralvarme og anlæg for varmt brugsvand.
  • Tegninger fra 1995 stammer fra Byfornyelse – Bygningsarbejder
  • Tegninger fra 2003 stammer fra Byfornyelse – Fjernelse af gårdkælder

Vedligeholdelsesforskrifter

– Altaner: Smøring af altandøre (Velfac)
– Altaner: 5 års eftersyn 2014
– Altaner farve på metaldele: RAL-kode 9558

Bygningstegninger

B.000 Stueplan 1:100 – 1995
B.009 Kælderplan 1:100 – 1995
B.009 Kælderplan 1:100 – 2003
B.009.1 Gårdindretning 1:100 – 2003
B.040 Normal etageplan 1:100 – 1995
B.050 Loftsplan 1:100 – 1995
B.060 Tagplan 1:100 – 1995
B.100 Hovedsnit 1:100 – 1995
B.100 Hovedsnit A-A 1:100 – 2003
B.200 Facade mod Ahlefeldtsgade 1:100 – 1995
B.210 Facade mod Nansensgade 1:100 – 1995
B.220 Gårdfacade Ahlefeldt 1:100 – 2003
B.230 Gårdfacade Nansen 1:100 – 2003
B.240 Gavl i gård 1:100 – 2003
B.500 Snit i kælderhals 1:100 – 2003
B.910 Bygningsdetaljer – 1995

Installationstegninger

I.730 Kontrolventilation, principdiagram – 1995

I.900 Kloakplan 1:100 – 2003
I 900A Kloakplan 1:100 – 2003
I.900A Kloakplan 1:100 – 2003 revideret
J.1 Stueplan Centralvarme og brugsvand – 1986
J.2 Etageplan Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.3 Tagplan Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.4 Snit og detalje af rør i tagrum Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.5 Radiatordiagram Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.6 Vanddiagram – 1986
J.7 Detalje af radiatorplacering Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.8 Mangler, det vides ikke, hvad den forestiller
J.09 Kælderplan Centralvarme og Brugsvand – 1986
J.10 Plan og opstalter af kælder Centralvarme og Brugsvand 1986
J.11 Mangler, det vides ikke, hvad den forestiller
J.12 Principdiagram Centralvarme og Brugsvand – 1986

Konstruktionstegninger

K.900 Snit i kældervæg 1:10 – 2003
K.910 Snit i trappe i kælderhals 1:20 – 2003
K.920 Snit i ny lyskasse 1:20 – 2003
K.930 Snit i køkkentrappe rum 921 1:20 – 2013
K.940 Snit i køkkentrappe rum 935 1:20 – 2003