Skip links

Husorden for Andelsboligforeningen A/B Ahlefeldt

Røgalarmer
Får du/I behov får at frakoble en røgalarm, for eksempel ved renovering af lejlighed, kan dette IKKE gøres ved at pille den enkelte enhed ned, dette får systemet til at reagere, og alarmen vil gå med jævne mellemrum til enheden er blevet frakoblet systemet. Frakoblingen skal ske på kontrolpanelet under trappen i Charlotte Ammundsens Plads 1. Kontakt bestyrelsen for at få hjælp til frakoblingen. Har du håndværkere til at arbejde for dig, så fortæl dem at de ikke må pille ved enheden. Det er dyrt at få enheden koblet til igen, derfor vil der blive opkrævet et gebyr, hvis dette forekommer.

 

Gården
Leg og ophold i gården er tilladt under hensyntagen til foreningens øvrige beboere. Dog bør selskabelighed ophøre senest kl. 22.30. Af hensyn til ruder samt beplantning er boldspil ikke tilladt.
Hver enkelt beboer er ansvarlig for oprydning i gården såvel som på øvrige fællesarealer. Dette gælder også for brugen af møbelhynder. Grille renses senest næste formiddag.
Af hensyn til foreningens øvrige beboere er det ikke tilladt at spille musik eller radio i gården.

 

Affald
Køkkenaffald skal lægges i skraldespandene, som i øvrigt ikke må fyldes i en sådan grad, at de ikke kan lukkes helt i. I kælderen hænger opslag fra kommunen, om hvilket affald der må lægges i skraldespandene. Pap kan skæres i stykker med hobbykniv og lægges i skraldespandene. Alt andet affald er det op til beboeren selv at bortskaffe, eller det hører under storskrald.

Vi har fælles afhentning af storskrald ca. to gange om året, hvorimod byggeaffald bortkøres for den enkelte beboers regning.
Det er ikke tilladt at stille affald eller andre ting på køkkentrappe eller under nederste repos på hovedtrappen.

 

Støj, fest og musik
Det er ikke tilladt at spille høj musik for åbne vinduer eller døre.

Søndag til torsdag – begge dage inklusive – må der ikke spilles høj musik  eller støjes efter kl. 24:00.

Fredag og lørdag – begge dage inklusive – må der ikke spilles høj musik eller støjes efter kl. 02.00.

Fester bør meddeles på foreningens to opslagstavler. Bemærk, at opslag ikke  ophæver ovenstående begrænsninger for støj og høj musik.

Brug af vaskemaskine børe foregå i tidsrummet kl. 7.00-22.00.


Altaner
Det er ikke tilladt at grille på altanerne, hvis det er til gene for de andre beboere. Altanerne skal altid være i en sådan orden at det ikke er til irritation for andre andelshavere at kigge på dem. Derudover påhviler det de enkelte andelshavere at vedligeholde altanerne så de ikke forfalder.

 

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr under fuld hensyntagen til de øvrige beboere med hensyn til støj, lugt, svineri. Dog er husdyr ikke tilladt i gården.

 

Yderdøre
Yderdøre – herunder gårddøren og dør til cykelkælder – skal holdes aflukkede og låste. Loftsvinduer skal holdes lukkede.

 

Lukning af vand og el
Husk at advisere andre beboere ved lukning af vand/el, helst med en dags varsel.

 

Hensyn
Der henstilles i det hele taget til foreningens medlemmer, at man i